POLYGON

POLYGON

Polygon zachowuje wszystkie tradycyjne elementy modernistycznego krzesła, ale je dekonstruuje, tworząc między nimi nowe relacje. Forma giętych stalowych prętów konstrukcji, siedziska i oparcia jest skoordynowana poprzez trójkątną geometrię. Kompozycja trójkąta jest zaakcentowana, gdy patrzy się z boku, ale gdy obserwator zaczyna się poruszać, formy te przekształcają się w sześciokąty i bardziej złożone wielokąty. Kontynuowaliśmy rozwój Polygon w ścisłej współpracy z prostorią, i wprowadzili na rynek nową wersję krzesła, która zachowuje wszystkie cechy oryginalnego projektu, ale w ulepszonej formie. Powstały produkt ma nieco zawstydzający efekt, wydaje się zarówno znajomy, jak i wyraźnie współczesny.