AQUA

AQUA

Znaczna grubość blatów oddaje ich wspaniały styl i klasę, typową dla przestrzeni spotkań kadry kierowniczej wyższego szczebla. Bogactwo i różnorodność ich materiałów i rozmiarów – wraz z konstrukcją ramy – rozwiązuje wszelkie potrzeby operacyjne związane z wbudowanymi systemami elektrycznymi i technologicznymi, oferując praktycznie rozwiązanie a-la-carte dla wszelkich projektów projektowych.